Haurdunaldia eta erditzea, bi arrisku-faktore garrantzitsu dira pelbisaren zoruaren lesioetan.

Gainera haurdunaldian zehar uteroa handitzeagatik sabeleko muskuluen (abdominalen) distentsioa eta egokitze posturalak gertatzen dira eta hauek arrisku faktoreak dira min lunbo-pelbikoentzat.

Erditzeko mota ezberdinez gain, Sinergian balorazio bat egingo dugu pelbiseko zoruaren , muskulatura lunbarraren eta sabeleko paretaren egoera ikusteko,  RUSI (Rehabilitative Ultra Sound Imaging) metodoa erabiliz (erreabilitazioan ekografia izenez ere ezagutzen da). Ekografia erabiliz muskulaturaren estudio morfo-funtzionala eta egoera aktiboan eta atseden egoeran jokabidea aztertzea.

Emaitzak esango digu tratamendu plan egokia hautatzen emakume bakoitzari egoera fisikoa eta aspektu estetikoa hobetzeko helburuarekin.

Horretarako, profesional espezializatuak ditugu eta erreminta terapeutiko zehatzak.

  • INDIBA
  • GAH (Gimnasia Abdominal Hipopresiboa)
  • Pilates
  • Esku terapia
  • Zikatrizen tratamendua